Dostęp cyfrowy

Administrowanie parkingiem dla mieszkańców, karnetami rocznymi, miesięcznymi, tygodniowymi, długoterminowymi, dla niepełnosprawnych itp. może być zarówno czasochłonne i skomplikowane.
Mieszkańcy, przedsiębiorcy, firmy i organizacje mają różne potrzeby, które wymagają specjalnych warunków i rozwiązań.

Teraz jednak jest prostszy i łatwiejszy sposób zarządzania uprawnieniami. Z systemem ePARK można zmniejszyć ilość prac administracyjnych związanych z parkowaniem oferując parkującym ePARK.

ePARK umożliwia elektroniczny dostęp w różnych formach. Dostęp może być administrowany przez odpowiedzialne podmioty lub swobodnie zakupiony przez zainteresowanych. ePARK pobiera opłaty od klienta, a następnie przekazuje pobrane opłaty właścicielowi parkingu w cyklu miesięcznym.
Poprzez system back-office właściciel parkingu ma pełny wgląd i kontrolę nad wszystkimi pozwoleniami.

Pozwolenia dla odwiedzających

Dzięki ePARK odwiedzający mogą w łatwy sposób zarządzać i zakupić jako gość, za pośrednictwem aplikacji na telefonie komórkowym, pozwolenie na wjazd.

Usługa recepcjonisty

Poprzez naszą usługę recepcjonisty goście, klienci i pracownicy mogą łatwo sami zarządzać swoimi problemami parkingowymi. Recepcjonista ma dostęp do systemu back-office, który ułatwia zarządzanie, administrowanie i dystrybucję pozwoleń parkingowych oraz dobry przegląd usług parkingowych.

Pozwolenia dla pracowników

Niektórzy pracodawcy i firmy korzystają z płatnego parkingu i udostępniają go bezpłatnie swoim pracownikom, niektórzy natomiast utrzymują opłaty za parkowanie dla pracowników oraz opłaty dla gości, ale w innej wysokości. Udostępniasz swoim pracownikom parking za darmo, ale pobierasz opłaty za postojowe ogrzewanie silnika? Mamy rozwiązanie dla Twoich potrzeb.
Za pomocą cyfrowego dostępu osobistego ePARK , pracownicy mogą łatwo kupić i zarządzać pozwoleniami parkingowymi. Systemy te są zaprojektowane w taki sposób, że tylko uprawniony personel może zakupić te zezwolenia.

Parking dla mieszkańców

Mieszkańcy dzięki ePARK mogą kupować i administrować swoimi pozwoleniami na parking we własnym zakresie. System jest zaprojektowany w taki sposób, że tylko uprawnieni mieszkańcy mogą zakupić te zezwolenia.

Parkowanie długookresowe

Karnety dzienne, miesięczne, roczne lub specjalne zezwolenia długookresowe. Ułatwiają uprawnionym zakup i administrację pozwoleń na długoterminowe parkowanie. Dzięki ePARK mogą wygodnie zakupić pozwolenia bezpośrednio przez aplikację.

Skontaktuj się z nami

Nazwa

Firma/Organizacja

E-mail

Telefon

Temat

Wiadomość