Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje, które ułatwią Ci korzystanie z aplikacji:

Zarejestruj kartę płatniczą
(jeśli dokonałeś parkowania kredytowanego)

Kliknij menu w lewym górnym rogu i wybierz: „Rejestracja karty płatniczej”. Podaj nr telefonu i nadaj własny kod PIN. Teraz wpisz informacje o karcie płatniczej, jeśli masz niezapłacone bilety płatność zostanie automatycznie pobrana. Przy kolejnych parkowaniach użyj wybranego numeru PIN do zakupu biletów, a płatność dokonywana będzie za pomocą karty płatniczej. Wszystkie transakcje przeprowadzane są z zachowaniem bezpieczeństwa przez DIBS.

Teraz możesz już korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji.

 

Masz dwa sposoby kupienia biletu:

Możesz określić, jak długo chcesz parkować klikając Bilet czasowy. Wybierz czas postoju, w identyczny sposób, jak w parkomacie. Nie martw się jego przekroczeniem. Gdy czas parkowania upłynie, możesz łatwo zdalnie kupić nowy bilet.

Drugi sposób to START / STOP. Po zaparkowaniu pojazdu rozpocznij postój, a po powrocie do samochodu naciśnij STOP. Zapłacisz za czas, w którym parkowałeś. Zawsze możesz określić maksymalny czas trwania postoju w systemie START / STOP, na wypadek gdybyś zapomniał o zakończeniu biletu.

Podczas każdego parkowania możesz zdecydować, w jaki sposób chcesz opłacić parking.

Zobacz swoje trwające i zakończone parkowania.

W menu po lewej stronie wybierz „Historia / Paragony„. Zobaczysz tam listę swoich biletów wraz z informacją, czy płatność za nie została już pobrana. Możesz zdecydować się na pobranie paragonu w formacie PDF, klikając na przycisk „Wyślij paragon”. Kliknij na „Podsumowanie miesięczne”, aby pobrać PDF z całkowitym rozliczeniem miesięcznym.

Oznaczanie pojazdu.

Kontroler wie, że opłaciłeś bilet za pośrednictwem aplikacji. Widzi go w swoim urządzeniu kontrolnym. Dla dodatkowej informacji, jako zabezpieczenie w przypadku problemów technicznych, możesz umieścić za szybą winietę informującą, że opłacasz postój z ePARK. Możesz ją pobrać TUTAJ lub otrzymać w biurze Strefy Płatnego Parkowania.

 

Czym jest ePARK?

Aplikacja ePARK pozwala na uiszczanie opłat za parkowanie za pomocą urządzeń mobilnych.

Rejestrując konto w aplikacji oraz korzystając z usług ePARK, wyrażasz zgodę na pełne warunki użytkowania, które są jednocześnie umową między Tobą a ePARK. Poniżej znajduje się skrócony opis warunków i sposobu korzystania z ePARK.

Korzyści z ePARK!

Korzystając z ePARK nie podchodzisz do parkomatu, nie stoisz w kolejce i nie martwisz się jego awarią.

Możesz łatwo przedłużyć lub przerwać parkowanie z dowolnego miejsca! ePARK pomaga również w przejrzysty sposób monitorować koszty parkowania i rachunki. Aplikacja jest zrozumiała i łatwa w użytkowaniu.

Bilety parkingowe i paragony

Aby opłacić postój bez czekania w kolejce przy parkomacie, możesz rozpocząć parkowanie w aplikacji ePARK (klikając START) i zakończyć je po powrocie do pojazdu (klikając STOP). W ten sposób płacisz tylko za czas, w którym parkowałeś.

Pamiętaj, że opłata za bilet może uwzględniać cenę minimalną (uzależnioną od cennika parkingu) oraz opłatę serwisową.

Po zakupie elektronicznego biletu parkingowego wyświetlana jest cena za wybraną strefę i czas parkowania. Po zakończeniu parkowania elektroniczny rachunek pokazuje ostateczny koszt.

Płatności

ePARK oferuje następujące metody płatności :

• karta płatnicza – rejestrujesz ważną kartę płatniczą, która służy do pokrycia kosztów parkowania. Płatności są wykonywane natychmiast po zakończeniu parkowania lub odroczone, aby kilka biletów parkingowych zostało zapłaconych w jednej transakcji. Upewnij się, że Twoja karta jest ważna i znajdują się na niej środki;

środki dodatkowe – doładowania, które mogą być przyznawane przez ePARK, w ramach akcji promocyjnych dla użytkowników aplikacji. Środki dodatkowe są używane automatycznie zamiast zarejestrowanej karty płatniczej, jeśli istnieje wystarczająca ich ilość na pokrycie całego biletu parkingowego.

Ceny

Cena biletu zgodna jest z cennikiem parkingu którego parkujesz. Do ceny biletów parkingowych może być doliczona Opłata serwisowa, wyrażająca się w odpowiednim procencie całkowitej ceny zakupu biletu (minimalnie 0,30 zł, maksymalnie 1,50 zł) O wysokości całkowitej ceny zakupu Użytkownik zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu w danej lokalizacji. Opłata serwisowa pokrywa koszt działania serwisu, transakcji elektronicznych oraz przejęcia odpowiedzialności przez operatora w przypadku nieprawidłowego wystawienia wezwania do zapłaty.

Pamiętaj:

• Zabezpiecz swoje konto ePARK, nie udostępniaj swojego pinu nikomu innemu. Powiadom nas natychmiast, jeśli doszło do nieautoryzowanego użycia Twojej aplikacji ePARK;

• Użyj prawidłowego adresu email (tylko on służy nam do kontaktu z Tobą);

• Zachowaj ważność zarejestrowanej karty płatniczej i wystarczającą ilość środków.

• Nie próbuj nadużywać naszych usług za pomocą wprowadzających w błąd informacji lub technicznych sztuczek.

• Utrzymuj połączenie mobilne i internetowe w stanie gotowości do działania.

• Postępuj zgodnie z przepisami i zasadami dotyczącymi miejsc parkingowych, zgodnie z ustaleniami zarządcy parkingu lub stref parkowania.

Blokowanie

Możemy zablokować numer rejestracyjny przed dalszym korzystaniem z usług ePARK. Jest to ostateczność! Jeżeli jednak nie zdołasz uiścić opłat za parkowanie przez dłuższy czas lub jeśli nadużyjesz usług ePARK, możemy zablokować numer rejestracyjny przed dalszym korzystaniem.

Jeśli tak się stanie, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta tak szybko, jak to możliwe, aby rozwiązać wszystkie problemy!

Informacje osobiste

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z europejskimi, ogólnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (RODO).

ePARK rejestruje dane osobowe w celu świadczenia usługi, zarządzania nią i pobierania opłat. ePARK przetwarza jedynie dane osobowe podane podczas rejestracji w usłudze ePARK (adres e-mail, numer telefonu, numer rejestracyjny pojazdu).

ePARK nigdy nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych.

Twoje informacje mogą być udostępniane właścicielom i firmom zarządzającym parkingami w miejscach parkingowych, z których korzystasz. Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane firmom zbierającym płatności. Jest to niezbędne do świadczenia usługi.

ePARK przechowuje twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to potrzebne.

Masz prawo do:

• Otrzymania wszystkich danych osobowych zarejestrowanych przez ePARK

• Poprawienia błędów

• Otrzymania danych osobowych w postaci powszechnie rozpoznawanego formatu plików

• Usunięcia wszystkich informacji osobistych. Dzieje się to automatycznie po roku bezczynności

• Zablokowania wysłania do Ciebie informacji, które nie są niezbędne do korzystania z Twoich usług ePARK

ePARK może przechowywać anonimowe informacje o parkowaniu do celów statystycznych, ale nie są one już danymi osobowymi.